Innovation Lift Scandinavia AB - Cookies

Innovation Lift Scandinavia AB använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och de spelar även en viktig roll när vi räknar unika besökare på hemsidan.

Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information.


Innovation Lift Scandinavia AB använder ytterligare cookies från tredje part för att kunna ta fram statistik i syfte att på så sätt förbättra våra kunders upplevelse. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt https://ilifts.se.

Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att om du stänger av cookies kan det innebära att vissa delar av https://ilifts.se inte längre fungerar.

 

Innovation Lift Scandinavia AB uses so-called cookies. These are small text files that are stored in your computer and they also play an important role when we count unique visitors to the website.

The cookies are completely anonymous and do not contain any personal information.

Innovation Lift Scandinavia AB uses additional cookies from third parties to be able to produce statistics in order to improve our customers' experience. We also use Google's advertising cookies in order to provide feedback to those who have visited https://ilifts.se.

If you want, you can turn off the cookie function in your browser. To do this, go to the security settings of your browser. Please note that if you turn off cookies, it may mean that certain parts of https://ilifts.se no longer work.